องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์  อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการสารสนเทศ
เบอร์โทรที่รับเรื่องร้องเรียน
แผนพัฒนาตำบล
อบต.ในเครือข่าย

ระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการให้บริการ  หน้าแรก     ผลงานของเรา 

ผลงานของเรา
ผลงานของเรา  
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
          องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สำนักปลัด ได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่4  มก
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 
     
อบรมการป้องกันยาเสพติด 
     
อบต.ผไทรินทร์ ร่วมต้านคอร์รัปชั่น 
     
วันพระราชทานธงชาติไทย วาระครบรอบ 100 ปี 
     
อบรมเด็กเปราะบาง 
       อบรมเด็กเปราะบาง
วันผู้สูงอายุ 
       วันผู้สูงอายุ
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่อเฉลิมพระเกียรติ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2553 
      องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ณ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กบ้านโคกซาด โดยใช้พันธุ์กล้าหญ้าแฝก จำนวน 20,000 กล้า  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว 
      องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ร่วมกับเกษตรอำเภอลำปลายมาศ จัดกิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว ในพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 7 รอบในปีพ.ศ. 2554 
     
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักสวนครัวเพื่อการค้า ม. 13 ต.ผไทรินทร์ 
      กิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนปลูกผักสวนครัวเพื่อการค้า จดทะเบียน ปี 2551 มีสมาชิกรวม 16 คน ปลูกผักสวนครัวหลายชนิดส่งตลาดในอำเภอ และในจังหวัด ผักที่สร้างรายได้มากที่สุดคือ ผักคื่นช่าย  
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
     
โครงการจัดกิจกรรม กีฬาต้านยาเสพติด คู่เปิดสนาม พนักงานส่วนตำบลผไทรินทร์-ผู้นำชุมชนผไทรินทร์ 
       โครงการจัดกิจกรรม  กีฬาต้านยาเสพติด  คู่เปิดสนาม พนักงานส่วนตำบลผไทรินทร์-ผู้นำชุมชนผไทรินทร์ อำเภอลำปลามาศ  จังหวัดบุรีรัมย์
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2565
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 2526 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
งานการเงิน
งานบริหารงานบุคคล
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.204.174.110
คุณเข้าชมลำดับที่ 479,319

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บรการ
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 0-4466-6266   Fax : 0-4466-6267
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.