สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการสารสนเทศ
เบอร์โทรที่รับเรื่องร้องเรียน
แผนพัฒนาตำบล
อบต.ในเครือข่าย

ระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
งานตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการให้บริการ
แชทกับ อบต.ผไทรินทร์


  หน้าแรก     ประวัติความเป็นมาของ อบต. 

ประวัติความเป็นมาของ อบต.
ประวัติความเป็นมาของ อบต.  

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลไผทรินทร์

 

รทเ

 

ตำบลผไทรินทร์ เป็นตำบลใหม่ที่แยกมาจากตำบลหนองกระทิง ในปี พ.ศ.2518   ได้รับการจัดตั้งเป็น  องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 10 มกราคม 2539 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับทั่วไป เล่ม 113  ตอน 59 ง.  ลงวันที่  29 มกราคม พ.ศ.  2539  ปัจจุบัน อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์อยู่  บ้านสีชวา  หมู่ที่ 7   ถนนสายลำปลายมาศ - หนองกี่  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์     อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร

 

rrr

 

 

ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 89 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 8 มิถุนายน 2566
งานการเงิน
งานบริหารงานบุคคล
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.192.92.49
คุณเข้าชมลำดับที่ 622,609

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บรการ
ร้องเรียนการทุจริตประพฤมิชอบของเจ้าหน้าที่
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 0-4466-6266   Fax : 0-4466-6267
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.