สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือสำหรับประชาชน
ระบบ Back Office
เบอร์โทรที่รับเรื่องร้องเรียน
แผนพัฒนาตำบล
อบต.ในเครือข่าย

การจัดการสารสนเทศ
หมู่บ้านในเขต อบต.
งานตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการให้บริการ
แชทกับ อบต.ผไทรินทร์


  หน้าแรก     การจัดเก็บภาษี 
การจัดเก็บภาษี
การจัดเก็บภาษี  
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖เปิดอ่าน
     ประกาศการขยายเวลาดำเนิการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๖เปิดอ่าน
     ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้ายประจำปี 2566เปิดอ่าน
     ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตเปิดอ่าน
     ประกาศขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี2566เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้ายเปิดอ่าน
     กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเปิดอ่าน
     บันทึกขออนุมัติขยายกำหนดเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕เปิดอ่าน
     ประกาศการขยายเวลาดำเนิการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์เปิดอ่าน
     แผนปฏิบัติการจัดเก็ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     แผนปฏิบัติการจัดเก็ภาษีที่ดินแและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     การจัดเก็บภาษีเปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 9 ธันวาคม 2566
งานการเงิน
งานบริหารงานบุคคล
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.220.249.141
คุณเข้าชมลำดับที่ 751,514

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บรการ
ร้องเรียนการทุจริตประพฤมิชอบของเจ้าหน้าที่
รายงาน LTC
กฎหมายน่ารู้
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 0-4466-6266   Fax : 0-4466-6267
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.