สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือสำหรับประชาชน
ระบบ Back Office
เบอร์โทรที่รับเรื่องร้องเรียน
แผนพัฒนาตำบล
อบต.ในเครือข่าย

การจัดการสารสนเทศ
หมู่บ้านในเขต อบต.
งานตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการให้บริการ
แชทกับ อบต.ผไทรินทร์


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  
ฝ่ายนิติบัญญัติ


นายมิตร แสนคนึง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
โทรศัพท์ : 065-5126921


นายณัฐพงษ์ โกเลือน
รองประธานสภา อบต. ผไทรินทร์
โทรศัพท์ : 090-2959706


นายกิจพุฒิ ภูอาจดั้น
เลขานุการสภา อบต.ผไทรินทร์
โทรศัพท์ : 082-4791453


ร.ต.ท.ถกฤช จันทร์งาม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 093-0726884


นายสุชาติ วิจิตรศักดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 093-0807102


นายสุเนตร ซุนเฮงกุล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 084-8973385


นางลำไพ ศรีโสภณ
สมาชิกสภาอบต.หมูที่ 4
โทรศัพท์ : 061-0759498


นายวิชัย บุตรดี
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 089-0277560


นายศรีไพ มีไชโย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 062-6373119


นายเพา เพ็งพินิจ
สมาชิกสภาอบต.หมูที่ 7
โทรศัพท์ : 064-0275503


นางประชัน ผลเจริญ
สมาชิกสภาอบต.หมูที่ 8
โทรศัพท์ : 084-4176595


นางรัตนา ภูมิพันธ์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 088-3515830


นายวินัย พรมนัส
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 12
โทรศัพท์ : 096-9167909


นายประจวบ ยศแก้วกอง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 11
โทรศัพท์ : 064-8924831


นายกิตติศักดิ์ ตีบจันทร์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 10
โทรศัพท์ : 061-6478917


นายอรุณ ศิริเรืองสกุล
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 13
โทรศัพท์ : 087-8682820


นายสุทธิพงษ์ วิวาห์สุข
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 14
โทรศัพท์ : 099-0848720


นายประกอบ ยศแก้วกอง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 15
โทรศัพท์ : 097-0307149


นางศิริลักษณ์ ฟอมไธสง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 17
โทรศัพท์ : 080-0049331
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 1819 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 18 เมษายน 2567
งานการเงิน
งานบริหารงานบุคคล
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.201.97.0
คุณเข้าชมลำดับที่ 936,611

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บรการ
ร้องเรียนการทุจริตประพฤมิชอบของเจ้าหน้าที่
รายงาน LTC
กฎหมายน่ารู้
      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 0-4466-6266   Fax : 0-4466-6267
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.