องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์  อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการสารสนเทศ
เบอร์โทรที่รับเรื่องร้องเรียน
แผนพัฒนาตำบล
อบต.ในเครือข่าย

ระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการให้บริการ


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางสาวสุภรี โสวาที
หัวหน้าสำนักปลัด


นายโภคิน นาคชุมนุม
นิติกร


นายวุฒิพงษ์ พิมพ์จันทร์
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวภัทศา สครรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายคำพล หนองยาง
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสมภาส มาตา
นักจัดการงานทั่วไป


นางเจจิรา ชุติลดากุล
เจ้าพนักงานธุรการ


นายนิคม รินนรา
เจ้าพนักงานธุรการ


นายอนิรุตย์ จันทร์จำเริญ
นักทรัพยากรบุคคล


นายขานทอง ขวาหาญ
คนงานทั่วไป


นายจำลอง การะเกตุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2565
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 2526 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
งานการเงิน
งานบริหารงานบุคคล
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.204.174.110
คุณเข้าชมลำดับที่ 479,389

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บรการ
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 0-4466-6266   Fax : 0-4466-6267
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.