สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการสารสนเทศ
เบอร์โทรที่รับเรื่องร้องเรียน
แผนพัฒนาตำบล
อบต.ในเครือข่าย

ระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
งานตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการให้บริการ
แชทกับ อบต.ผไทรินทร์


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางสาวสุภรี โสวาที
หัวหน้าสำนักปลัด


นายเกรียงกมล บุราสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายโภคิน นาคชุมนุม
นิติกร


นายวุฒิพงษ์ พิมพ์จันทร์
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวภัทศา สครรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายนรินทร์ โกเลือน
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสมภาส มาตา
นักจัดการงานทั่วไป


นางเจจิรา ชุติลดากุล
เจ้าพนักงานธุรการ


นายนิคม รินนรา
เจ้าพนักงานธุรการ


นายอนิรุตย์ จันทร์จำเริญ
นักทรัพยากรบุคคล


นายขานทอง ขวาหาญ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายจำลอง การะเกตุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายคุณากร สอนรัมย์
พนักงานจ้างเหมา(ผู้ช่วยงานนิติกร)


นางสาวศิรินธร เที่ยงธรรม
พนักงานจ้างเหมา(ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)


นางนันทวรรณ ทองปลั่ง
แม่บ้าน
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 2223
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 22 กันยายน 2566
งานการเงิน
งานบริหารงานบุคคล
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.59.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 682,092

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บรการ
ร้องเรียนการทุจริตประพฤมิชอบของเจ้าหน้าที่
รายงาน LTC
กฎหมายน่ารู้
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 0-4466-6266   Fax : 0-4466-6267
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.