สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการสารสนเทศ
เบอร์โทรที่รับเรื่องร้องเรียน
แผนพัฒนาตำบล
อบต.ในเครือข่าย

ระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
งานตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการให้บริการ


  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  
กองคลัง


นางประยูรศรี สดรัมย์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางนิภาวรรณ์ เจริญศิริ
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางวิลาวัลย์ โสรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวลำไพ ผ่องพูน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวณญาดา เหมรานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวศริญญา ซุนเฮงกุล
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาววจันจิรา ใหญ่เลิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวดารารัตน์ โกติรัมย์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวชนมน สัตบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวอุไรพร ศรีประสิทธิ์
พนักงานจ้างเหมา(ผู้ช่วยงานแผนที่ภาษี)


นางสาวเจนจิรา แสนคณึง
พนักงานจ้างเหมา(ผู้ช่วยงานพัสดุ)
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 34
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
งานการเงิน
งานบริหารงานบุคคล
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.211.239.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 585,515

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บรการ
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 0-4466-6266   Fax : 0-4466-6267
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.