สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือสำหรับประชาชน
ระบบ Back Office
เบอร์โทรที่รับเรื่องร้องเรียน
แผนพัฒนาตำบล
อบต.ในเครือข่าย

การจัดการสารสนเทศ
หมู่บ้านในเขต อบต.
งานตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการให้บริการ
แชทกับ อบต.ผไทรินทร์


  หน้าแรก     หัวหน้าส่วนราชการ 

หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ  


นายสุทร ตีบจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
โทรศัพท์ : 088-4693121


นายกิจพุฒิ ภูอาจดั้น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
โทรศัพท์ : 082-4791453


นางยุพเยาว์ ลาภรัมย์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายประวิทย์ บ้างตำรวจ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 0981200337


นางสาวสุภรี โสวาที
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 0897224118


นางสาวบุษบง ฟองเนตร
ผู้อำนวยการกองการเกษตร


นางอริสรา เภสัชชา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 0863661639


นางจิตราพร พุทไธสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 0925890875
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 1819 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 18 เมษายน 2567
งานการเงิน
งานบริหารงานบุคคล
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.201.97.0
คุณเข้าชมลำดับที่ 936,717

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บรการ
ร้องเรียนการทุจริตประพฤมิชอบของเจ้าหน้าที่
รายงาน LTC
กฎหมายน่ารู้
      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 0-4466-6266   Fax : 0-4466-6267
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.