สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการสารสนเทศ
เบอร์โทรที่รับเรื่องร้องเรียน
แผนพัฒนาตำบล
อบต.ในเครือข่าย

ระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
งานตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการให้บริการ


  หน้าแรก     หัวหน้าส่วนราชการ 

หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ  


นายสุทร ตีบจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
โทรศัพท์ : 088-4693121


นายกิจพุฒิ ภูอาจดั้น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
โทรศัพท์ : 082-4791453


นางประยูรศรี สดรัมย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 0895845149


นายประวิทย์ บ้างตำรวจ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 0981200337


นางสาวสุภรี โสวาที
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 0897224118


นายยงยุทธ์ สิรัมย์
ผู้อำนวยการกองการเกษตร
โทรศัพท์ : 0645038262


นางอริสรา เภสัชชา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 0863661639


นางจิตราพร พุทไธสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 0925890875
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 34
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
งานการเงิน
งานบริหารงานบุคคล
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.211.239.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 585,529

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บรการ
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 0-4466-6266   Fax : 0-4466-6267
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.